Spring naar toolbar

CO2 Footprint, de praktijk

Op vrijdag 8 februari vond de tweede bestuurderssessie ‘Duurzaamheid’ plaats bij gastvrouw José Lazeroms van het UWV. José voelt zich als bestuurder nauw betrokken bij het MVO-beleid binnen UWV. Het UWV wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Dan moet je weten waar je nu staat en wat je nog meer moet doen om je doelen te bereiken. Stichting Stimular heeft het UWV geholpen om de CO2-footprint te maken en kan ook andere uitvoeringsorganisaties helpen om te focussen op minder energieverbruik, het vergroenen van energie, het verduurzamen van zakelijk vervoer of het verminderen van papierverbruik. “Zo proberen we te werken aan het bewustzijn en nemen we onze collega-uitvoerders graag mee in de lessen die wij hebben geleerd en leren wij ook graag van jullie” aldus José.

Het was een levendige bijeenkomst met bestuurders en hun adviseurs uit het Netwerk van Publieke Dienstverleners. Onder het inspirerende voorzitterschap van Barto Piersma (directeur Nationale Programma’s RVO) bespraken de meer dan 30 aanwezigen de noodzaak om een CO2-footprint vast te stellen.  Je kunt wel interessante duurzaamheidsmaatregelen nemen voor je eigen organisatie maar heb je dan ook een idee in hoeverre deze maatregelen bijdragen aan je organisatiedoelstellingen? Door in te zoomen op de CO2-footprint weet je of je aan de goede knoppen zit te draaien. Wil je meer lezen, zie dan het verslag!

@

Niet recent actief