Platform risicomanagement: Fraude

Op 24 oktober heeft het risicomanagementplatform plaatsgevonden met als thema fraude, bij onze gastheer Rijkswaterstaat in Utrecht met als hoofdspreker Jo Sprekers, internationaal specialist van de ADR. Op de bijeenkomst waren een 40-tal aanwezigen vanuit 22 organisaties. Hier zijn onderwerpen als de soorten fraude, voorbeeldfunctie werkgever, daderprofiel en de signalen die kunnen duiden op fraude […]

Verslag Netwerk van Publieke Dienstverleners MVO Bestuurderstafel over Klimaatneutraal Werken d.d. 10-10-2018

            Toewenteling op Klimaatneutraal Werken binnen het Netwerk voor Publieke Dienstverleners Op woensdag 10 oktober vond, onder de paraplu van het Netwerk voor Publieke Dienstverleners (NPD), een eerste bestuurderstafel Duurzaamheid/MVO plaats bij het NIWO in Rijswijk. Kern van de bijeenkomst werd gevormd door de vraag ‘Welke klimaatmaatregels neem ik in mijn […]

Terugkoppeling Dagelijks Bestuur

In het kader van transparantie zullen de hoofdpunten besproken tijdens de vergadering met het Dagelijks bestuur (31 augustus) worden gepubliceerd. Mededelingen  Volgend DB zal gewijd worden aan het beter benutten van het netwerk. Hier zit nog veel ruimte voor verbetering. Ook dan ruimte maken voor de discussie over openheid vs beslotenheid.   De vacature voor een opvolger van Thies Peters is uitgezet binnen het netwerk (via […]

Nieuwsbrief: Netwerk van Publieke Dienstverleners

29-06-2018 Het Netwerk van Publieke Dienstverleners is een, in mei 2017 ontstaan, netwerk uit de combinatie van vier reeds bestaande net-werken: de Handvestgroep (governance), KleinLef (dienstverlening kleine uitvoerders), Manifestgroep (dienstverlening) en RBB Groep (benchmarking en leren). Ab van Ravestein, algemeen directeur RDW is voorzitter van het gezamenlijke netwerk. “Elk netwerk heeft zijn eigen identiteit maar […]