In gesprek met Gerrit Zalm en met Ben van Lier

Op 23 januari kwamen ruim 40 collega’s uit het Netwerk voor publieke dienstverleners bijeen in Crown Plaza om in gesprek te gaan met Gerrit Zalm over politieke inschattingsfouten uit het verleden (Toeslagen bij de Belastingdienst onder brengen), over informatiebeveiliging bij banken en overheden en over de bankpas als voor de hand liggende gegevensdrager. Zalm benadrukte het […]

Programmaleider gezocht

De RBB Groep is op zoek naar een nieuwe collega die voor een termijn van minimaal twee jaar ons team komt versterken. Gezocht wordt een netwerker die zich verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit en de continuïteit van de RBB benchmark, die de benchmarkresultaten analyseert in samenspraak met het netwerk en gevraagd en ongevraagd adviseert. Hij/zij betrekt bestuurders en […]

Platform risicomanagement: Fraude

Op 24 oktober heeft het risicomanagementplatform plaatsgevonden met als thema fraude, bij onze gastheer Rijkswaterstaat in Utrecht met als hoofdspreker Jo Sprekers, internationaal specialist van de ADR. Op de bijeenkomst waren een 40-tal aanwezigen vanuit 22 organisaties. Hier zijn onderwerpen als de soorten fraude, voorbeeldfunctie werkgever, daderprofiel en de signalen die kunnen duiden op fraude […]

Verslag Netwerk van Publieke Dienstverleners MVO Bestuurderstafel over Klimaatneutraal Werken d.d. 10-10-2018

            Toewenteling op Klimaatneutraal Werken binnen het Netwerk voor Publieke Dienstverleners Op woensdag 10 oktober vond, onder de paraplu van het Netwerk voor Publieke Dienstverleners (NPD), een eerste bestuurderstafel Duurzaamheid/MVO plaats bij het NIWO in Rijswijk. Kern van de bijeenkomst werd gevormd door de vraag ‘Welke klimaatmaatregels neem ik in mijn […]