Spring naar toolbar

Bestuurders online

In kleine kring bespraken enkele bestuurders in enkele sessies op 14, 16 en 20 april (via Webex) de impact van de coronacrisis op de eigen organisatie, op het primaire proces en op de medewerkers. Doel was om te verkennen waar we van elkaar kunnen leren, waarin we samen kunnen optrekken en waar we elkaar kunnen helpen om te Corona crisis te boven te komen. Hierbij een korte impressie van hetgeen werd besproken. Bij enkele organisaties loopt de productie nog niet direct gevaar en kunnen thuiswerkende medewerkers het proces grotendeels goed draaiende houden. Voor meer specifieke werkzaamheden als hoorzittingen moeten echter nog alternatieven gevonden worden. Bestuurders delen dat er veel aandacht uitgaat naar het welzijn van het personeel dat hetzij thuis zit hetzij toch voor kritische werkzaamheden naar kantoor moet komen. Hoe faciliteren we die mensen nu reizen met het OV nog te risicovol geacht wordt? Stabiele, veilige technische voorzieningen blijken van groot belang voor thuiswerken. Ook veel aandacht is er voor andere voorzieningen om thuis te kunnen werken, presentjes met Pasen, bloemen bij gelegenheden etc. Bestuurders gebruiken blogs om contact te onderhouden met personeel. Een goed intranet helpt daarbij.

Naast de zorg voor het productieproces en voor de medewerkers is er ook zorg voor de financiële impact van de crisis en voor de post crisis situatie waarin we moeten leven met de anderhalve meter realiteit (voor zo lang die duurt). Kunnen we dat aan op onze volle en krappe kantoren, hoe laten we medewerkers reizen, moeten we in ploegen werken, hoe doen we dat in liften en trappenhuizen, wat kunnen we leren van de maatregelen die supermarkten nemen!? De Huidige Situatie creëert ook nieuw werk waardoor je straks weer opeenhoping kan krijgen van werk dat is blijven liggen. Urgent is dat juist nu beleid en uitvoering samen optrekken. In enkele organisaties leven heel andere zorgen met name over de gezondheidsrisico’s van het eigen personeel in de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden. Zeker als contact met klanten niet kan worden voorkomen (BOA’s, gevangenissen).

Andere vragen die opkomen:

  • Hoe gaan we straks weer aan het werk als men weer naar kantoor gaat en hoe kunnen we klantcontacten weer oppakken (UWV)? Welke scenario’s hanteren we?
  • Hoe we omgaan met verlofstuwemeren die nu worden opgebouwd? Kunnen we dat laten opsparen voor later? IKB spaarverlof?
  • Hoe geven we uitvoering aan steunmaatregelen (belastingdienst, UWV) en bereiden we ons voor op ‘het nieuwe werken’, openstelling met 50% van de werkplekken?
  • Hoe houden we goed contact met elkaar door digitale borrels, pubkwissen en ander sociaal contact.
  • Welke lessen kunnen we trekken uit de personeelsbarometer (die bij enkelen stijgt van 7,2 naar 7,6).
  • Wat is ook de financiële impact en kunnen we ook hier terugvallen op een geëmancipeerde uitvoering?
  • Hoe gaan we om met medewerkers die bang zijn voor besmetting? Bij twijfel niet naar kantoor komen maar hoe lang hou je dat vol? Zeker als het werk alleen maar vanuit kantoor kan worden gedaan…..
  • Hoe houden we allerlei innovatieve oplossingen vast die nu zijn ontstaan?
  • Hoe kunnen we vanuit de uitvoering krachten bundelen naar de toekomst vanuit de huidige situatie? Dit om beleid te voeden om in de after corona periode het goede vast te houden en nieuw fris beleid in te voeren. Dit kan op maatschappelijk, sociaal, economisch en digitaal gebied zijn.
  • Hoe kunnen we in dit netwerk die kennisdeling faciliteren om (thema)sessies te organiseren om het hierover met elkaar te hebben.

@

Recent niet actief