Award 2019 voor de best practice

Winnaar 2019: RVO – Brexit Impact Scan

De pitch van Joren Schep kwam als beste uit de bus, net als het onderwerp. De RBB Award wordt uiteindelijk toegekend door het publiek aan het meest actuele, originele en deelbare onderwerp. Met grote meerderheid van de stemmen werd gekozen voor RVO.

De Brexit Impact Scan is een van de 22 RVO Regelhulpen. De apps van Regelhulpen helpen bedrijven, burgers en ambtenaren om complexe informatie sterk te vereenvoudigen tot een advies op maat. Na het invullen van de Scan weet een ondernemer hoe het bedrijf op de belangrijkste thema’s moet omgaan met de gevolgen van Brexit. Andere voorbeelden zijn de AVG- Regelhulp, Drones en Wetchecker energiebesparing.

Het Servicecentrum Regelhulpen bouwde samen met team Brexitloket de Brexit Impact Scan. In de app komt de informatie samen van de Belastingdienst, de Douane, de NVWA, de KVK, de ambassade in Londen en diverse ministeries. Inmiddels is deze Regelhulp al 90.000 keer bezocht. De dienstverlening wordt goed gewaardeerd door gebruikers. Bovendien wordt de app met hun feedback continue verbeterd.

Ook de opdrachtgevers (het ministerie van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat) werken intensief mee aan de Brexit Impact Scan en zijn enthousiast. De Scan staat centraal in de Rijksbrede campagne over de Brexit.

De genomineerden van 2019

De jury heeft uit 11 inzendingen 3 good practices genomineerd voor de RBB Award 2019.

De genomineerden waren:

Op 23 september tijdens Leren in Uitvoering in ‘1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch’ gingen de genomineerden de strijd met elkaar aan. Het publiek bepaalde de uiteindelijke winnaar.

Inzendingen

De inzendingen van 2019:

 • RVO – Brexit Impact Scan – 24/7 advies op maat voor ondernemers
 • DUO – Stapsgewijze systeemvernieuwing in grote ICT programma’s
 • DT&V – Samen werken aan terugkeer met perspectief
 • DJI – Robotic Process Automation (RPA) SSC DJI
 • Kadaster – Overheid en mislukte realisatie en implementatie
 • RDW/CBR – Het rijbewijs voor de zelfrijdende auto
 • Rijksvastgoedbedrijf – Routekaart Duurzaamheid Rijkskantoren
 • Rijkswaterstaat – Samen dronen, samen denken, samen doen
 • Staatsbosbeheer – Met binnenwerk voor buitenwerk
 • SVB – Werkplaats Problematische Schulden
 • UWV – Over de streep: ‘Een streep door discriminatie’

De interne jury bestond dit jaar uit:

 • Peter van der Graaf – CFO NVWA
 • Edgar Heijmans – directeur P-Direkt
 • Rob Dral – directeur SSO Financieel Managementinformatie Belastingdienst
 • Nicole van der Wekken – directeur Bedrijfsvoering IND
 • Henkjan Derks – directeur Bedrijfsvoering & ICT CJIB
 • Luuk van Duijn – secretaris/directeur Ctgb

Ontwerper van de RBB Award 2019 is Xander Rijkee, kunstenaar.

Waarom de RBB Award?

Om de good practices binnen het RBB netwerk extra aandacht te geven is sinds 2011 door het bestuur van de RBB Groep de jaarlijkse RBB Award in het leven geroepen. Deze Award wordt uitgereikt op de jaarlijkse Leren in uitvoeringdag aan de meest originele, actuele, bij andere organisaties toepasbare en van toegevoegde waarde zijnde good practice (zie de rechterkolom voor de inzendingen van afgelopen jaar).


Alle inzendingen zijn/worden door zowel interne als externe jury beoordeeld op vier criteria:

Toepasbaar bij andere organisaties
De good practice moet toepasbaar zijn bij andere organisaties.

Origineel
De good practice moet oorspronkelijk, vernieuwend en onder-scheidend zijn. De good practice mag wel in samenwerking met een externe organisatie zijn bedacht en uitgevoerd, maar het moet duidelijk te onderscheiden zijn van andere initiatieven binnen de publieke overheid.

Actueel
De good practice moet passen bij deze tijd, modern en hedendaags zijn. De good practice moet aansluiten bij issues die op dit moment spelen binnen de publieke overheid.

Toegevoegde waarde
De good practice moet de organisatie aantoonbaar voordeel opleveren. Dit voordeel kan op verschillende manieren behaald worden, niet alleen financieel. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een good practice de medewerkers- of klanttevredenheid verhoogt.


De RBB Award winnaars vanaf 2011 zijn: SVB met Integrale serviceteams (2011), Rijkswaterstaat met Beter klantenbereik door campagnes met social media (2012), UWV met Werken aan Perspectief (2013), Staatsbosbeheer met Prachtplekken(2014), Kamer van Koophandel met Buurt Update (2015), Raad voor de Rechtspraak met Rechtspraak Reporters (2016), SVB met Garage De Bedoeling (2017) en Staatsbosbeheer met Praktijkleerplaats Jubbega.