Award 2018

Op 26 september a.s. wordt op het jaarlijkse RBB netwerkcongres Leren in Uitvoering (locatie 1931 in Den Bosch) de RBB Award 2018 uitgereikt voor de best practice. Iedere partner kan een good practice voordragen voor deze prestigieuze prijs.

Jullie kunnen de good practice tot uiterlijk 6 april as ​inzenden.

Wij hopen net als in voorgaande jaren op een groot aantal inzendingen.


Waarom de RBB Award?

Om de good practices binnen het RBB netwerk extra aandacht te geven is sinds 2011 doorhet bestuur van de RBB Groep de jaarlijkse RBB Award in het leven geroepen. Deze Award wordt uitgereikt op de jaarlijkse Leren in uitvoeringdag aan de meest originele, actuele, bij andere organisaties toepasbare en van toegevoegde waarde zijnde good practice (zie de rechterkolom voor de inzendingen van afgelopen jaar). Een interne en externe jury en de deelnemers van de Leren in uitvoeringdag bepalen de uiteindelijke winnaar.


Alle inzendingen zijn/worden door zowel interne als externe jury beoordeeld op vier criteria:

Toepasbaar bij andere organisaties
De good practice moet toepasbaar zijn bij andere organisaties.

Origineel
De good practice moet oorspronkelijk, vernieuwend en onder-scheidend zijn. De good practice mag wel in samenwerking met een externe organisatie zijn bedacht en uitgevoerd, maar het moet duidelijk te onderscheiden zijn van andere initiatieven binnen de publieke overheid.

Actueel
De good practice moet passen bij deze tijd, modern en hedendaags zijn. De good practice moet aansluiten bij issues die op dit moment spelen binnen de publieke overheid.

Toegevoegde waarde
De good practice moet de organisatie aantoonbaar voordeel opleveren. Dit voordeel kan op verschillende manieren behaald worden, niet alleen financieel. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een good practice de medewerkers- of klanttevredenheid verhoogt.


De RBB Award winnaars vanaf 2011 zijn: SVB met Integrale serviceteams (2011), Rijkswaterstaat met Beter klantenbereik door campagnes met social media (2012), UWV met Werken aan Perspectief (2013), Staatsbosbeheer met Prachtplekken(2014), Kamer van Koophandel met Buurt Update (2015), Raad voor de Rechtspraak met Rechtspraak Reporters (2016) en SVB met Garage De Bedoeling (2017)