Award 2017

Winnaar RBB AWARD 2017
SVB: Garage ‘De Bedoeling’

Dit jaar hebben we 12 inzendingen ontvangen die na een selectie van de interne jury teruggebracht zijn naar een drietal genomineerden. die hebben gestreden om de befaamde RBB Award 2017.

De 3 genomineerde good practices hebben op 14 september gestreden om de befaamde RBB Award.
Deze is na een zinderende strijd gewonnen door de SVB met Garage ‘De Bedoeling’ na een publieksstemming.

De genomineerden:


De inzendingen van 2017:

Kamer van Koophandel – KvK Connect, de app voor zzp’ers
Kadaster – High 5 innovatiesprint
Staatsbosbeheer – Leerwerkplaats Maashorst
UWV – Handig!
DJI – Inkopen met impact
SVB – Garage de Bedoeling
RVO – Minder loketten voor innoverend MKB door samenwerking Rijk, Regio en Uitvoering
DUO – Diplomacheck
RDW – VICTOR
P-Direkt – Vestiging op Bonaire maakt dienstverlening in de avonduren aan de rijksambtenaar mogelijk
Rijkswaterstaat – Van tegenstand tot medewerking
Nuffic – Marktinformatie Tool Doellanden

 


Waarom de RBB Award?

Om de good practices binnen het RBB netwerk extra aandacht te geven is sinds 2011 doorhet bestuur van de RBB Groep de jaarlijkse RBB Award in het leven geroepen. Deze Award wordt uitgereikt op de jaarlijkse Leren in uitvoeringdag aan de meest originele, actuele, bij andere organisaties toepasbare en van toegevoegde waarde zijnde good practice (zie de rechterkolom voor de inzendingen van afgelopen jaar). Een interne en externe jury en de deelnemers van de Leren in uitvoeringdag bepalen de uiteindelijke winnaar.

Alle inzendingen zijn/worden door zowel interne als externe jury beoordeeld op vijf criteria:

Origineel
De good practice moet oorspronkelijk, vernieuwend en onder-scheidend zijn. De good practice mag wel in samenwerking met een externe organisatie zijn bedacht en uitgevoerd, maar het moet duidelijk te onderscheiden zijn van andere initiatieven binnen de publieke overheid.

Actueel
De good practice moet passen bij deze tijd, modern en hedendaags zijn. De good practice moet aansluiten bij issues die op dit moment spelen binnen de publieke overheid.

Samenwerken
De good practice moet aantoonbaar blijk geven van samenwerking met tenminste één andere organisatie.

Toegevoegde waarde
De good practice moet de organisatie aantoonbaar voordeel opleveren. Dit voordeel kan op verschillende manieren behaald worden, niet alleen financieel. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat een good practice de medewerkers- of klanttevredenheid verhoogt.

Toepasbaar bij andere organisaties
De good practice moet toepasbaar zijn bij andere organisaties.


De RBB Award winnaars vanaf 2011 zijn: SVB met Integrale serviceteams (2011), Rijkswaterstaat met Beter klantenbereik door campagnes met social media (2012), UWV met Werken aan Perspectief (2013), Staatsbosbeheer met Prachtplekken(2014), Kamer van Koophandel met Buurt Update (2015) en de Raad voor de Rechtspraak met Rechtspraak Reporters (2016)