Platform risicomanagement: Fraude

Op 24 oktober heeft het risicomanagementplatform plaatsgevonden met als thema fraude, bij onze gastheer Rijkswaterstaat in Utrecht met als hoofdspreker Jo Sprekers, internationaal specialist van de ADR. Op de bijeenkomst waren een 40-tal aanwezigen vanuit 22 organisaties. Hier zijn onderwerpen als de soorten fraude, voorbeeldfunctie werkgever, daderprofiel en de signalen die kunnen duiden op fraude […]

Terugkoppeling Dagelijks Bestuur

In het kader van transparantie zullen de hoofdpunten besproken tijdens de vergadering met het Dagelijks bestuur (31 augustus) worden gepubliceerd. Mededelingen  Volgend DB zal gewijd worden aan het beter benutten van het netwerk. Hier zit nog veel ruimte voor verbetering. Ook dan ruimte maken voor de discussie over openheid vs beslotenheid.   De vacature voor een opvolger van Thies Peters is uitgezet binnen het netwerk (via […]

Terugkoppeling Dagelijks Bestuur

In het kader van transparantie zullen de hoofdpunten besproken tijdens de vergadering met het Dagelijks bestuur worden gepubliceerd. Discussie transparantie benchmark Het DB van de RBB staat open om de discussie met zijn leden aan te gaan over de transparantie van de benchmark. De ontwikkelingen rondom open data en openbaarheid gaan steeds een grotere rol […]

Nieuwsbrief: Netwerk van Publieke Dienstverleners

29-06-2018 Het Netwerk van Publieke Dienstverleners is een, in mei 2017 ontstaan, netwerk uit de combinatie van vier reeds bestaande net-werken: de Handvestgroep (governance), KleinLef (dienstverlening kleine uitvoerders), Manifestgroep (dienstverlening) en RBB Groep (benchmarking en leren). Ab van Ravestein, algemeen directeur RDW is voorzitter van het gezamenlijke netwerk. “Elk netwerk heeft zijn eigen identiteit maar […]

Hoog vertrouwen tijdens risicomanagementbijeenkomst

Op 25 april heeft het risicomanagementplatform plaatsgevonden met het thema: Vertrouwen in relatie tot risicomanagement, bij onze gastheer Rijkswaterstaat in Utrecht met als hoofdspreker Robert Vos. Na een korte netwerklunch heeft Robert verteld over o.a. de vijf niveau’s van vertrouwen, wat vertrouwen is en welke succesfactoren er ten gronde aan liggen. Tijdens zijn presentatie is […]