Themamiddag Maatwerk in Dienstverlening en Raad van Participanten

13/11/2019 @ 12:15 - 16:30

Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, Prinsessengracht 23, Den Haag

Voor alle bestuurders uit het Netwerk (RBB-Groep, Manifestgroep en KleinLef) is op 13 november een themamiddag belegd over Maatwerk in Dienstverlening. Alle 65 organisaties uit de uitvoering zijn uitgenodigd.

Vanuit de secretarissen-generaal is er op dit moment specifiek aandacht voor het thema maatwerk in dienstverlening. Dit is een onderwerp waar de ‘uitvoering’ in aanloop naar het huidige regeerakkoord aandacht voor gevraagd heeft. Inmiddels heeft ABDTOPConsult onderzoek (Rapport Regels en Ruimte) gedaan naar discretionaire ruimte bij uitvoeringsorganisaties om maatwerk toe te kunnen passen. Dat er veel aandacht voor de uitvoering is, blijkt ook uit de opgerichte Ministeriële Commissie Uitvoering (MCU). De MCU is na de jaarlijkse heidag van het kabinet ingericht en maatwerk in dienstverlening is een van de onderwerpen op de agenda van de commissie. Het voorbereidend gremium van de MCU is de Ambtelijke Commissie Uitvoering (ACU). Hier nemen enkele bestuurders uit ons netwerk aan deel (RDW, DUO en SVB).

Op 13 november zal het thema maatwerk in dienstverlening verder onder de aandacht gebracht worden. Als eerste zal Rob Kerstens het onderzoeksrapport Regels en Ruimte en de kabinetsreactie hierop toelichten. De landsadvocaat bespreekt de AWB toolbox en hoe deze toolbox kan helpen bij maatwerk in beleidsrealisatie. Vervolgens zal prof. dr. Schillemans het follow up onderzoek over maatwerk in dienstverlening toelichten en deelt de SVB een good practice in dienstverlening. We gaan op deze dag graag het gesprek met elkaar aan, daarom is ook vertegenwoordiging vanuit de SG’s uitgenodigd.

Op deze bijeenkomst zal voor de RBB organisaties ook ruimte zijn voor een aantal specifieke RBB ontwikkelingen (rond de RBB onderzoeken en rond de benchmark) waarover we graag in gesprek gaan. In zoverre is het dus een ‘Raad van Participanten’ met een centraal thema (Maatwerk in dienstverlening) waaraan alle 65 organisaties uit het Netwerk kunnen deelnemen.

Meer informatie bij de programmaleiding

Natascha Cornelisz 06 52595023, natascha.cornelisz@rijksoverheid.nl
Marcel Oostland 06 50680573, marcel.oostland@kadaster.nl
Albert van Tuil 06 18600745, aa.van.tuil@belastingdienst.nl

 

Date/Time 13/11/2019 @ 12:15 - 16:30

Location Koninklijk Instituut voor Ingenieurs

Categories

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.