Platform Risicomanagement

08/04/2020 @ 10:00 - 16:30

Rijkswaterstaat LEF centrum, Griffioenlaan 2, Utrecht

Risicomanagement……“What’s in it for me

Wat beweegt managers en medewerkers om risicomanagement te accepteren en bij voorkeur te omarmen? Welke beïnvloedingsmogelijkheden zijn er (soft-controls) en wat kunnen we hierin van elkaar leren? In veel van onze organisaties blijft het lastig om het management te overtuigen van nut en noodzaak van risicomanagement (RM). Een manager zal desgevraagd RM niet onbelangrijk vinden, maar het ook werkelijk gaan doen blijft toch lastig. We willen in dit vraagstuk wegblijven van allerlei theorieën, instrumenten, opleidingen, etc. Met andere woorden, we willen graag de focus op houdings- en gedragsaspecten die passen bij het uitvoeren van RM, veel meer werken aan de intrinsieke motivatie dus! Sleutelbegrippen hierin zijn o.a. “tone at the top”, voorbeeldgedrag en je verantwoordelijk VOELEN voor je doelen.

In het platform risicomanagement willen dat in 2020 in een ‘2-traps aanpak’ gieten, verdeeld over de themadagen op 8 april en 11 november. In de eerste bijeenkomst aandacht voor:

  • De beleving ten aanzien van Risicomanagement bij managers (Als je RM goed doet gaat er niets mis; ik wil niet in risico’s (negatief) denken; mijn agenda wordt geregeerd door incidenten).
  • Aandacht voor een ‘Risk-maturitymodel’; per volwassenheidsniveau bespreken welke houdings- en gedragsaspecten daarbij horen. Hoe kan je hierop sturen?
  • Storytelling: peer to peer benadering door een manager te laten vertellen waar voor hem/haar de toegevoegde waarde zit van RM, met concrete voorbeelden. Maar ook waar zitten dan evt. knelpunten en hoe zijn die opgelost?
  • Vragen uitwisselen: Herkennen we de houdings- gedragsaspecten, competenties binnen onze organisatie (of het gebrek daaraan)? Waar staat jouw organisatie en waaraan leidt je dat af? Hoe kom je van fase naar fase (ontwikkelingsstappen)? Wat moet/kun je doen en wat moet je laten? Hoe kunnen we elkaar (RBB) hierin helpen?
  • Meer info bij aa.van.tuil@belastingdienst.nl
  • Gezamenlijk opstellen van een programma voor 11 november waarbij elke organisatie ook managers afvaardigt.

Date/Time 08/04/2020 @ 10:00 - 16:30

Location Rijkswaterstaat LEF centrum

Categories

Bookings

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.