Platform Risicomanagement

10/06/2020 @ 09:30 - 12:30

Raad voor de Rechtspraak, Kneuterdijk 1, Den Haag

In deze sessie krijgen we een inkijkje van collega’s het CJIB en de Raad voor de Rechtspraak, waarin zij laten zien hoe zij risicomanagement inzetten in de praktijk om in control te kunnen zijn op o.a. informatieveiligheid en privacy binnen hun organisatie. De afgelopen jaren neemt het aantal risico’s en onderwerpen waarover uitvoeringsorganisaties verantwoording moet afleggen steeds verder toe. Denk onder andere aan onderwerpen als informatieveiligheid en privacy die veel aandacht en resources vragen van organisaties. Het moet dus slimmer!

Het CJIB en de Raad voor de Rechtspraak hebben dit georganiseerd middels een mix van visie, methoden en een ondersteunende informatievoorziening (GRC & ISMS software) om integraal te kunnen sturen. Zo zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet bij deze organisaties. Belangrijkste uitdaging daarbij: De governance van de organisatie ondersteunen. Veel verschillende partijen en functionarissen leveren hun bijdragen aan het In Control zijn van de organisatie. Om te kunnen groeien in het ‘risico management volwassenheidsniveau’ is het essentieel om:

  • centraal inzicht hebben
  • tijdig kunnen bijsturen
  • decentraal kunnen beleggen van activiteiten
  • en het monitoren van de voortgang.

Een nadrukkelijke volgende stap is, het inzetten van data-driven-technieken. We krijgen een unieke kans om te zien en horen hoe collega uitvoeringsinstellingen omgaan met vraagstukken die veel andere organisaties ook bezig houden en te leren van hun ervaringen.

Het Platform Risicomanagement is een actieve groep vakgenoten die twee a driemaal per jaar bijeen komt om ontwikkelingen en kennis te delen rond het vakgebied van risicomanagement. Deelnemers aan het leerplatform zijn riskmanagers, adviseurs bedrijfsvoering, beleidsadviseurs, controllers en auditors.

Date/Time 10/06/2020 @ 09:30 - 12:30

Location Raad voor de Rechtspraak

Categories

Bookings