Platform Governance

09/04/2020 @ 13:30 - 17:00

Nederlandse Emissieautoriteit, Koningskade 4, Den Haag

Platform Governance: Dialoog

Het gedachtegoed van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV) vindt zijn weerslag in dit Leerplatform Governance. De kernprincipes uit de Code goed bestuur worden in dit leerplatform veelal gebruikt als leidraad.
Het platform is bedoeld voor bestuursadviseurs, bestuurssecretarissen en (staf-) managers met de ‘governance’ portefeuille. Centrale thema’s zijn geweest de evaluatie van de Kaderwet ZBO’s, Rijksbrede Governance ontwikkelingen en uiteraard de principes uit de Code goed bestuur (zoals Tegenkracht). Maar ook hebben we aandacht geschonken aan de rol van de bestuurssecretarissen binnen de (ambtelijke) organisatie.

In 2020 gaan we graag verder met de vijf principes uit de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners: Dialoog, Bestuur, Tegenkracht, Beheersen en Verantwoorden.

Date/Time 09/04/2020 @ 13:30 - 17:00

Location Nederlandse Emissieautoriteit

Categories

Bookings

Platform Governance inclusief borrel