Platform Finance

27/03/2019 @ 16:00 - 20:00

Staatsbosbeheer, Smallepad 5, Amersfoort

Het Platform Finance is het langst bestaande platform van de RBB Groep dat recent is gerevitaliseerd. Deelnemers zijn de eindverantwoordelijken voor de Finance Functie/ Bedrijfsvoering, doorgaans de CFO’s, directeuren/managers/hoofden Finance & Control, of hun plaatsvervanger. Bij kleinere organisaties kan het ook de concerncontroller zijn. Het platform komt tweemaal bijeen per jaar, om relevante strategische onderwerpen te belichten en verkennen, alsmede van elkaar te horen met welke thema’s men bezig is. Onderwerpen komen uit de deelnemers, die ook actief hun casuïstiek inbrengen bij de collega’s. Verder helpen en inspireren de deelnemers elkaar bij het verder ontwikkelen van de Finance Functie (al dan niet met behulp van het High Performance Financiële Functie raamwerk (HPFF)). Centraal staat op deze bijeenkomst de casus van Staatsbosbeheer (ontwikkeling FF m.b.v. het HPFF raamwerk) ter lering, inspiratie en reflectie. Verder presenteren we de uitkomsten van de inventarisatie en misschien is er nog ruimte om een aantal anderen kort iets laten vertellen over waar men mee bezig is

 

Kaart niet beschikbaar

Date/Time 27/03/2019 @ 16:00 - 20:00

Location Staatsbosbeheer

Categories Geen Categorieën

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.