Platform Finance

07/11/2019 @ 16:00 - 20:00

P-Direkt, Schenkkade 100, Den Haag

Het Platform Finance is het langst bestaande platform van de RBB Groep dat recent is gerevitaliseerd. Deelnemers zijn de eindverantwoordelijken voor de Finance Functie/Bedrijfsvoering, doorgaans de CFO’s, directeuren/managers/hoofden Finance & Control, of hun plaatsvervanger. Bij kleinere organisaties kan het ook de concerncontroller zijn. Het platform komt tweemaal bijeen per jaar, om relevante strategische onderwerpen te belichten en verkennen, alsmede van elkaar te horen met welke thema’s men bezig is. Onderwerpen komen uit de deelnemers, die ook actief hun casuïstiek inbrengen bij de collega’s. Verder helpen en inspireren de deelnemers elkaar bij het verder ontwikkelen van de Finance Functie (al dan niet met behulp van het High Performance Financiële Functie raamwerk (HPFF)).

Het Platform wordt begeleid door Paul-Jan Linker en komt dit keer bijeen bij collega Danielle van der Winden van P-Direkt. Zij zal samen met collega’s van RVONL een inleiding geven. Enerzijds over waar zij staan in hun ontwikkelen en specifiek ingaand  op de ontwikkeling van de strategische control.

Verder zullen we tijdens die bijeenkomst ook kort de voortgang op het doorontwikkeltraject Financiële Functie melden.

Wil je deelnemen aan dit platform, meld je dan bij de programmaleiding Albert van Tuil, aa.van.tuil@belastingdienst.nl

 

Date/Time 07/11/2019 @ 16:00 - 20:00

Location P-Direkt

Categories