Leren in Uitvoering

26/09/2018 @ 00:00

1931 Den Bosch, Oude Engelenseweg 1, Den Bosch

De ontwikkelingen in de wereld om ons heen gaan snel. Verandering lijkt zo langzamerhand de enige constante te zijn. Wat is die impact op onze relatie met de burger, op de arbeidsmarkt, op ons werk en mogelijk zelfs op het bestaansrecht van bedrijven en overheden? Om hier als overheid op te kunnen anticiperen, staat het delen van kennis en ervaring voorop. Onder het mom: kennis is macht maar kennis delen is kracht.

Gelukkig zijn er de uitvoeringsorganisaties al verschillende initiatieven gestart die een impuls geven en oplossingen bieden. Om deze initiatieven een platform te bieden organiseren wij het Leren in Uitvoering op 26 september. Hèt RBB netwerkcongres om kennis en ervaring uit te wisselen met collega’s van 65 organisaties uit de publieke sector en om jouw professionele netwerk te verstevigen. Hier ontmoet je collega’s die voor dezelfde uitdaging staan als jij. Het centrale thema van dit jaar is de toekomst van de uitvoering en de toegevoegde waarde die wij de maatschappij kunnen bieden. Wat kunnen wij bieden aan burgers en bedrijven, hoe moeten we ons werk en onze processen inrichten en welke rol pakken wij op de arbeidsmarkt.

Uit eigen gelederen worden op het congres voorbeelden gedeeld waaruit blijkt hoe onze organisaties bezig zijn om op die toekomst te anticiperen. Deze inbreng wordt gedeeld op een ‘kennisfestival’ met een grote keuze voor de deelnemers uit workshops, pitches, demo’s, presentaties en andere vormen. Hier delen we onderling scenariostudies naar blockchain, de aanpak naar maatwerk voor kwetsbare burgers, verkenningen naar het gebruik van virtual assistent of virtual reality voor een betere dienstverlening maar ook initiatieven die de ‘oude’ primaire taken van onze organisaties overstijgen (met een grote impact op de samenleving).

In de ochtend volgen we een inleiding over moderne arbeidsrelaties van Lidewey van der Sluis, hoogleraar strategisch talentmanagement aan Nyenrode business universiteit. Zij deelt haar overtuiging dat we ook overheidsorganisaties kunnen laten ‘bruisen’, net als vooruitstrevende commerciële bedrijven als Google of Microsoft.

Op Leren in Uitvoering worden, vanuit verschillende perspectieven, mooie aanknopingspunten geboden voor verdieping en praktische uitvoering. Je krijgt concrete ideeën aangereikt vanuit de uitvoeringsorganisaties. Deel kennis, volg lezingen en workshops, laat je inspireren door bewezen praktijkvoorbeelden, leg nieuwe verbindingen en breid jouw netwerk uit. Je treft bestuurders, adviseurs en andere collega’s van vele publieke dienstverleners. Vanaf medio juni kunnen de inschrijvingen starten (na afstemming met jouw RBB-contactpersoon).

Kaart niet beschikbaar

Date/Time 26/09/2018 @ 00:00

Location 1931 Den Bosch

Categories Geen Categorieën

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *