Platform HR Directeuren

20/01/2020 @ 17:00 - 19:30

Centraal Bureau voor de Statistiek, Henri Faasdreef 312, Den Haag

 

Onder de titel ‘HR Directeurenplatform’ gaan collega HR directeuren uit het publieke netwerk periodiek om de tafel om uit te wisselen welke ontwikkelingen er spelen op het vakgebied binnen onze organisaties of daarbuiten. In de bijeenkomsten wordt gedeeld waar we mee bezig zijn, hoe we elkaar kunnen inspireren en helpen en waar we elkaars (good) practices kunnen hergebruiken. Doel is uitwisselen van ontwikkelingen en ervaring en het inspireren. Los van de inhoudelijke meerwaarde draagt het bij aan het verstevigen van het (professionele) netwerk. De bijeenkomsten worden bij toerbeurt gehost door één van de deelnemers en vinden plaats aan het eind van de middag. Deelname staat open voor alle HR directeuren (eindverantwoordelijken). Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan (uitsluitend) via onderstaande link.

Het goede gesprek

De vernieuwing van de HR cyclus gaat over de manier waarop we in organisaties met onze medewerkers in gesprek zijn over: functioneren, prestaties, werkplezier, vitaliteit, etc. Organisaties zijn hiermee bezig en vernieuwen om medewerker en manager door het hele jaar meer in contact zijn over genoemde onderwerpen. Onder de noemer het ‘goede gesprek’ wordt het contact én het gesprek een belangrijke drager voor goed functioneren, ontwikkelen en werkplezier.

Bij UWV kiezen we de volgende insteek: Het ‘goede gesprek’ is de basis voor een goede interactie tussen medewerker en manager. Nu is de HRM cyclus vooral een jaarlijks te houden functionering- en beoordelingsgesprek. Die twee momenten maken nu plaats voor het ‘goede gesprek’. Door het jaar heen zijn manager en medewerker op meer momenten in dialoog over o.a. werk, balans werk – privé, vitaliteit, vakmanschap en ontwikkeling. Medewerker en manager zijn hierin gelijkwaardig en samen verantwoordelijk voor de onderwerpen én de dialoog.

Het gaat daarbij dan vooral om:

  • Het goede gesprek als een eerlijk gesprek, waarin wederzijdse belangen aan de orde kunnen zijn;
  • Over vaardigheden zoals deep listening, spiegelen, aanmoedigen;
  • Over preventieve gesprekken in bet kader van verzuimbegeleiding of het voeren van ontwikkelgesprekken;
  • En over feedback gesprekken in bv Agile teams, dagelijks samenwerken of functioneringsgesprekken.

We gaan met elkaar in gesprek over:

  • De wens of noodzaak om de hrm cyclus te veranderen in onze organisaties
  • Wat we onder het ‘goede gesprek’ verstaan en wat de buitenwereld en de literatuur inmiddels zegt over dit goede gesprek
  • Wat er voor nodig is om werkelijk een verandering in de kwaliteit van aandacht, contact en gesprekken in te zetten. Welke belemmeringen zijn er? Welk lef of welke moed is er voor nodig in jouw organisatie?
  • En welke rol gaan wij spelen?

Nicole en Marion lichten toe hoe zijn dat binnen UWV en CBS vormgeven.

Voor meer informatie kan je terecht bij de programmaleiding van de RBB Groep: aa.van.tuil@belastingdienst.nl (06-18600745)

Date/Time 20/01/2020 @ 17:00 - 19:30

Location Centraal Bureau voor de Statistiek

Categories

Bookings

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.