Bestuurdersbijeenkomst: Duurzaamheid

10/10/2018 @ 10:00 - 12:30

      
Duurzaamheid/MVO is een van de aandachtspunten/thema’s in het Netwerk van publieke dienstverleners (RBB-HPV-MFG-KleinLef). Het oppakken van het thema is het vervolg op de in april vorig jaar gehouden RBB-bestuurderssessie met Bruno Bruins, voormalig bestuursvoorzitter UWV en prominent uitdrager van MVO. Iedereen vindt het thema belangrijk en zijn allemaal op een of andere manier bezig met o.a. de banenafspraak en het klimaatakkoord als onderdeel van het regeerakkoord.

Save the date:
De bestuurderstafel Duurzaamheid/MVO organiseert op woensdag 10 oktober (Dag van de Duurzaamheid) van 10:00-12:30uur in Den Haag een bijeenkomst voor bestuurders en beleidsmakers MVO als duo. De exacte locatie volgt. Doel is inzage krijgen in elkaars MVO strategie, elkaar helpen in de gezamenlijke uitdaging en prikkelen om de MVO strategie te verbreden, gemeenschappelijk optrekken in een te kiezen aanpak. Wilt u deze datum en het tijdstip alvast reserveren in uw agenda en in de agenda van uw secondant MVO adviseur? De officiële uitnodiging volgt van Barto Piersma, directeur Nationale Programma’s binnen RVO.nl én trekker/eigenaar van bestuurderstafel Duurzaamheid/MVO binnen het gezamenlijke netwerk.

NB: 10 oktober is ook de datum waarop de MFG ’s middags vergadert, deze bestuurderstafel sluit qua locatie hierop aan.

Kaart niet beschikbaar

Date/Time 10/10/2018 @ 10:00 - 12:30

Categories Geen Categorieën

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.