Actueel

Martijn Aslander experimenteert met webinar

Op woensdag 12 september heeft stand-up filosoof Martijn Aslander zijn eerste webinar gegeven voor alle leden uit het netwerk van publieke dienstverleners. Een primeur van Aslander en voor het netwerk. Aslander werd door de deelnemers beloond met een 8,1 voor zijn optreden in het webinar dat geleid werd door Krijn

Terugkoppeling Dagelijks Bestuur

In het kader van transparantie zullen de hoofdpunten besproken tijdens de vergadering met het Dagelijks bestuur worden gepubliceerd. Discussie transparantie benchmark Het DB van de RBB staat open om de discussie met zijn leden aan te gaan over de transparantie van de benchmark. De ontwikkelingen rondom open data en openbaarheid

Nieuwsbrief: Netwerk van Publieke Dienstverleners

29-06-2018 Het Netwerk van Publieke Dienstverleners is een, in mei 2017 ontstaan, netwerk uit de combinatie van vier reeds bestaande net-werken: de Handvestgroep (governance), KleinLef (dienstverlening kleine uitvoerders), Manifestgroep (dienstverlening) en RBB Groep (benchmarking en leren). Ab van Ravestein, algemeen directeur RDW is voorzitter van het gezamenlijke netwerk. “Elk netwerk

Hoog vertrouwen tijdens risicomanagementbijeenkomst

Op 25 april heeft het risicomanagementplatform plaatsgevonden met het thema: Vertrouwen in relatie tot risicomanagement, bij onze gastheer Rijkswaterstaat in Utrecht met als hoofdspreker Robert Vos. Na een korte netwerklunch heeft Robert verteld over o.a. de vijf niveau’s van vertrouwen, wat vertrouwen is en welke succesfactoren er ten gronde aan

Praat mee over de AVG

Op 28 maart kwamen 22 AVG experts bijeen bij Staatsbosbeheer in Amersfoort om uit te wisselen hoe organisaties zich voorbereiden op de AVG. Aan de hand van bijdragen van DJI en Staatsbosbeheer ontspon zich veel discussie over verschillende onderwerpen die verband houden met de AVG. Vervolgbijeenkomsten om het expertnetwerk te

Vitaliteit en veerkracht goed bezocht

Bijna 60 bestuurders en HR directeuren woonden woensdag 21 maart de bijeenkomst Vitaliteit en veerkracht bij in Fort bij Vechten in Bunnik. Een wervelend betoog van gastspreker Ruud Veltenaar, over sociale en technische innovaties, en de impact op de rol van de overheid, deed veel stof opwaaien. Daarna was er tijd om te reflecteren

Bijeenkomst Garage de Bedoeling

Naar aanleiding van het groot aantal aanvragen bij de SVB over Garage de Bedoeling na het winnen van de RBB Award heeft vandaag een bijeenkomst plaatsgevonden om andere organisaties kennis te laten maken met dit format. Een veertigtal aanwezigen maakte kennis met de garage aan de hand van een casus

RBB onderzoek bij RDW afgerond

Afgelopen week presenteerde het RBB-onderzoeksteam in Haren (Groningen) haar bevindingen aan het MT van de RDW divisies die het onderzoek hadden aangevraagd. Het team, bestaande uit collega’s van SVB, UWV, Rijksvastgoedbedrijf, CBR en Reclassering, had onderzoek gedaan naar de wendbaarheid van deze organisatieonderdelen. Aan de hand van de RBB-scan en interviews

Platform HR integriteit

Collega’s van 10 organisaties wisselen uit wat hen bezighoudt op het terrein van integriteit en sociale veiligheid, een thema dat erg veel aandacht krijgt in de media (#metoo, Goede doelen), in de politiek en ook in de publieke sector. Geïnspireerd door twee collega’s van het CAOP worden veel gerelateerde issues

Platform Audits- en accountantsdiensten: samenwerking in de keten

Op 23 november waren ruim 20 RBB-ers te gast bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag. Dit is een vervolg op de eerdere bijeenkomst in juni dit jaar. Deze keer stond in het teken van samenwerking in de keten. Er is een presentatie gegeven over een samengesteld auditteam

16 november platform Risico management: het herziene COSO-model

16 november waren 27 RBB-ers te gast bij Rijkswaterstaat in Den Bosch, waar Marcel Prinsenberg uitlegde dat het COSO-model aan herziening toe was. Binnen het vakgebied heeft een verschuiving plaatsgevonden naar het hebben over strategische keuzes en het bestaansrecht van de organisatie. Ook is men meer bezig met het ‘omdenken’: van risico naar

10 november HR platform: People Analytics

Afgelopen vrijdag kwam het HR platform bijeen bij CIZ in Utrecht voor een presentatie over People Analytics (PA). De presentatie, verzorgd door CruncHR ging in op wat PA is, waarom je het wilt gebruiken, wat de uitdagingen zijn om het te implementeren en tips hoe je tot interessante inzichten kunt komen. De presentatie wordt

Doe mee met Garage De Bedoeling!

Op 14 september stemden velen van u de SVB Garage De Bedoeling tot winnaar van de RBB Award 2017. Daar zijn we best trots op. Na de bijeenkomst hebben we meerdere verzoeken gekregen om eens te kunnen kijken bij de Garage. Dat kunnen we ons goed voorstellen. De SVB doet

Kickoff: RBB-onderzoek

Dit jaar zullen er bij de RsJ en RDW onderzoek gedaan worden door onze onderzoeksteams en gebruikmaken van de nieuwe RBB-scan. Op 2 oktober zijn de RBB onderzoeken van start gegaan en in het kader hiervan is er een kickoff bijeenkomst georganiseerd. Hier zullen de onderzoeksteams met elkaar kennismaken. Daarnaast

Winnaar RBB Award 2017: SVB

SVB: Garage ‘De Bedoeling’ Dit jaar hebben we 12 inzendingen ontvangen die na een selectie van de interne jury teruggebracht zijn naar een drietal genomineerden. die hebben gestreden om de befaamde RBB Award 2017. De 3 genomineerde good practices hebben op 14 september gestreden om de befaamde RBB Award. Deze

15 jaar RBB met Bram van der Kamp

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… Benchmark Leren is doen The golden circle Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… Naar een Netwerk van publieke dienstverleners Waar komt de RBB Groep vandaan? Wat waren de achtergronden, wat heeft het opgeleverd en is er toekomst voor het leernetwerk? Bram van der Kamp heeft 13

Albert van Tuil opvolger van Bram van der Kamp

Albert zal na 14 september het takenpakket van Bram van der Kamp overnemen. Sinds begin september loopt Albert met ons team mee en begint al langzaam te wennen. “Er komt veel op me af zo’n eerste week en dingen die voor jullie vanzelfsprekend zijn moeten bij mij nog even landen: challenges,

40e RBB-lid: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Wij zijn trots om ons 40e lid aan te kondigen bij de RBB groep en kijken ernaar uit om samen kennis te delen Over Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. RvIG beheert de

Minder wanbetalers: de daling versnellen

  Wie een achterstand van zes maanden heeft opgelopen bij de zorgverzekeraar komt terecht in de wanbetalersregeling. Sinds 2009 is het aantal wanbetalers gestaag gegroeid. Echter, in 2015 is een kentering ingezet. Dit mooie resultaat is het gevolg van uiteenlopende initiatieven van zorgverzekeraars, gemeenten en het ministerie. Met dit rapport wil men

Wie wil er niet wendbaar zijn…..

Alle RBB partners willen wendbaar zijn. Op 14 juni ontmoetten adviseurs van CBR, RDW, RVO, DUO, KvK, Politie, UWV en TNO elkaar om samen te verkennen hoe zij kunnen anticiperen op de snelle opeenvolging van maatschappelijke vraagstukken. Natuurlijk, Agile, Lean en Scrum zijn geaccepteerde instrumenten, maar daarmee zijn we er

Interdepartementaal Netwerk voor Innovators

Vanuit IenM, EZ en VenJ zijn de handen op 15 juni ineen geslagen een startbijeenkomst van interdepartementale innovatoren te organiseren. De aanleiding is de SGO-brief (zie bijlage), waar onder meer ruimte voor samenwerking, experimenteren, innovatie en bottum-up initiatieven wordt gevraagd. Siebe Riedstra (VenJ) en Mark Frequin (IenM) verzorgde de opening,

De RBB benchmark app

Wist u dat de benchmark ook te zien is op de Rijksbrede Benchmarkgroep app? Hier kunt u gebruik maken van verschillende nieuwe functionaliteiten zoals: -Definities van de indicatoren -Overzicht van alle organisaties op 1 pagina -Filteren op naam, score en grootte van organisatie -Handmatige selectie van organisaties Dus ga snel

Genomineerden RBB award

De interne jury heeft uit 12 inzendingen 3 good practices genomineerd voor de RBB Award 2017. De genomineerden zijn: P-Direkt met Vestiging op Bonaire maakt dienstverlening in de avonduren aan de Rijksambtenaar mogelijk SVB met Garage ‘De Bedoeling’ KvK met KvK Connect, de app voor zzp-ers Kijk onder Award 2017