40e RBB-lid: Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Wij zijn trots om ons 40e lid aan te kondigen bij de RBB groep en kijken ernaar uit om samen kennis te delen

Over Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden.

RvIG beheert de Basisregistratie Personen (BRP) en de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) en is verantwoordelijk voor de technische systemen voor de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens. We geven de burgerservicenummers uit, die de basis vormen voor de uitwisseling van die gegevens. En we beheren de reisdocumenten van het koninkrijk.

De dienstverlening van RvIG speelt daarmee een belangrijke rol in veel taken van de overheid. Gemeenten, bestuursorganen en particuliere organisaties met een publieke taak vertrouwen voor de uitvoering van hun taken op gegevens van RvIG.

Naar de homepage van rvig.nl