16 november platform Risico management: het herziene COSO-model

16 november waren 27 RBB-ers te gast bij Rijkswaterstaat in Den Bosch, waar Marcel Prinsenberg uitlegde dat het COSO-model aan herziening toe was. Binnen het vakgebied heeft een verschuiving plaatsgevonden naar het hebben over strategische keuzes en het bestaansrecht van de organisatie. Ook is men meer bezig met het ‘omdenken’: van risico naar kansen. En: risico management wordt nu nog vaak gezien als een aparte afdeling maar eigenlijk moet het in het DNA en cultuur van de hele organisatie zitten. Deze en andere veranderingen hebben geleid tot COSO III.

Daarna werd een tweetal vragen bediscussieerd waaronder de vraag welke risicomodellen er (naast het COSO-model en ISO 31000) binnen de RBB worden gebruikt en wat de ervaringen daar mee zijn.

Marcel Prinsenberg (PWC) licht het herziene COSO-model toe